poniedziałek, 29 września 2008

Analiza marketingowa w małej firmie - strona praktyczna

Przygotowanie analizy marketingowej dla małego przedsiębiorstwa odbywa się zawsze według stałego schematu. Jest to analiza nieco okrojona w porównaniu z wytycznymi podręczników marketingu.
Podstawą określenia kierunków rozwoju firmy jest zidentyfikowanie:
- mocnych stron i szans rynkowych (zastanawiamy się jakie okazje należy wykorzystać, co stanowi przewagę firmy i dlaczego warto rozwijać przedmiotowy biznes),
- słabych stron i zagrożeń rynkowych.
Niekiedy zdarzyć się może, że po dokonaniu obiektywnej analizy odradzamy przedsiębiorcy podejmowanie danego kierunku. Odbywa się to zgodnie z zasadą – „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Zmniejsza się ryzyko związane z rozpoczęciem nowego przedsięwzięcia (o całkowitym wyeliminowaniu ryzyka oczywiście nie może być mowy).
Kolejne elementy analizy to:
- propozycje hasła reklamowego, opartego na wnioskach wynikających z pierwszych punktów. Jeśli mocne strony firmy zostały zidentyfikowane, należy je pokazać i podkreślić w haśle reklamowym, które będzie reprezentowało firmę w każdym kontakcie z klientem.
- propozycje działań marketingowych, natychmiastowych,
- propozycje działań długookresowych,
Strategia marketingowa konstruowana jest w perspektywie krótko i długoterminowej, co umożliwia konsekwentny rozwój i budowanie jednolitego wizerunku firmy. Jeśli przedsiębiorstwo znajduje się np. w trudnej, nietypowej sytuacji, działania natychmiastowe mają na celu możliwie najmniej kosztowne podkreślenie istnienia oferty i dotarcie do potencjalnego klienta. Propozycje długoterminowe biorą pod uwagę już bardziej zaawansowane i nieco (ale nadal w ramach możliwości konkretnej firmy) droższe działania.
- kompletne teksty do materiałów reklamowych.
Zainteresowanym z Państwa oczywiście prześlemy przykłady analiz wykonywanych przez nas - zarówno dla prezentacji naszych metod działania, jak również jako materiał wyjściowy dla Państwa własnych przemyśleń.

Brak komentarzy: