środa, 6 lutego 2008

Badania marketingowe i analiza sytuacji Twojej firmy. Jakie informacje są niezbędne do przygotowania analizy marketingowej dla Twojej firmy?

Każde działanie marketingowe podejmowane w Twojej firmie rozpoczyna się od analizy, która ma za zadanie:
· wskazać atuty i wady przedsięwzięcia, możliwe kierunki jego rozwoju,
· opracować dane wyjściowe do oznaczenia narzędzi, które w konkretnym przypadku przyniosą najlepsze efekty,
· stworzyć podstawę dla kreatywności – ostatniego elementu, nigdy nie mogącego pojawiać się bez uprzedniej analizy – bardzo niebezpieczne (wspominaliśmy o tym w jednym z poprzednich postów).
Ponieważ zawsze na początku współpracy określamy jakie informacje będą nam potrzebne, poniżej krótkie streszczenie – abyście mogli się z góry przygotować i zastanowić nad odpowiedziami.

Na jakie pytania należy być przygotowanym zwracając się do naszej firmy po opracowanie analizy i planu działań marketingowych? (każda firma zajmująca się profesjonalnie doradztwem marketingowym będzie oczekiwała bardzo podobnego zakresu danych).
Poniższe pytania to minimum, które musi być znane przed przystąpieniem do pracy.
1. Jak długo działa firma?
2. Gdzie jest zlokalizowana? – ważna jest precyzyjna lokalizacja (obecność innych podmiotów gospodarczych, liczba potencjalnych klientów, ich napływ, itp.), bardzo cenne będą np. zdjęcia obiektu i okolicy (zwłaszcza w przypadku działalności usługowej),
3. Jak jest sprecyzowany zakres usług? – im bardziej szczegółowa charakterystyka usług, tym lepiej. Zwróćcie też uwagę na usługi nietypowe, oryginalne i pozwalające podkreślić odmienność Waszej firmy,
4. Do kogo kierujecie swoje usługi? Czy prowadzicie rejestr klientów? – chodzi o ich profil, a nie o dane osobowe :-)
5. Jakie działania promocyjne były dotąd podejmowane? – należy załączyć przykładowe materiały,
6. Czy przyjęte zostały jakiekolwiek wytyczne co do strategii marketingowej, czy ustalone jest np. hasło przewodnie dla firmy, logotyp, kolorystyka, itp.?
7.W jakim kierunku chcielibyście zmierzać - jak wygląda oczekiwany (wymarzony) rozwój firmy (kierunki, wielkość, zakres działalności, lokalizacje, itp.),
8. Co uważacie za najmocniejsze cechy firmy, a co za najsłabsze? – ważne są Wasze odczucia intuicyjne,
9. Jaki budżet na promocję firmy jesteście skłonni przeznaczyć - jednorazowy, na intensywną promocję/ długookresowy, pozwalający na systematyczną realizację przyjętych założeń? – trudne, acz niezwykle ważne. Nawet najmniejszy ale określony budżet wykorzystywany w konsekwentny sposób jest w stanie wiele zdziałać.

Po odpowiedzi na powyższe pytania pozostaje już tylko zwrócić się do nas w celu przygotowania profesjonalnego opracowania, które wskaże w jakim kierunku i w jakim wsparciem zmierzać.
Nie mogę się powstrzymać od uzupełniającego komentarza. Uderzyła mnie ostatnio kilkukrotnie duma z jaką wypowiadają się niektórzy właściciele firm: „Nie wydałem ani gorsza na reklamę” –czy to powód do dumy? A jak wyglądałaby teraz Twoja firma, gdybyś jednak wydał/wydała wspomniane pieniądze ale na marketing mądry i skuteczny?... Marketing jest dla Was i ma pomagać, nie jest złem, które należy omijać i jeszcze się tym szczycić! Pomyślcie o tym…

Brak komentarzy: