czwartek, 15 stycznia 2009

Czy rozpoczęcie kolejnego roku stwarza konieczność planowanie działań promujących własną działalność?

Przedsiębiorca: Czy rozpoczęcie kolejnego roku stwarza konieczność planowanie działań promujących własną działalność? Prowadzę stację obsługi pojazdów i chciałbym w tym roku podjąć kilka konkretnych akcji promocyjnych. Czy już teraz powinienem je przewidzieć, czy lepiej jest czekać na to, co zrobi konkurencja?
Początek roku to najlepsza i w zasadzie niepowtarzalna okazja do tworzenia planów działań promujących firmę przez kolejne miesiące. Można wprawdzie przystąpić do planowania w zasadzie również w każdym innym momencie, ale początek roku przynosi dane zamknięcia poprzednich dwunastu miesięcy i szansę na rzetelną analizę i weryfikację. Aby zabiegi marketingowe, podejmowane przez Pana przedsiębiorstwo były skuteczne, powinny być konsekwentne i systematyczne. Jak ognia należy wystrzegać się przypadkowości i nieuzasadnionej zmiany kierunków. Jak mówią niezapomniane słowa piosenki: „Cicha woda brzegi rwie…” – mała, skuteczna firma walczy o rynek pomysłem i wytrwałością godną buddyjskiego mnicha; i podobnie jak przywołana obrazowo rzeka nieczęsto „decyduje się” na zwrócenie nurtu w zupełnie innym kierunku, pozostawiając ledwie nadgryzioną skałę brzegu i rozpoczynając pracę od nowa… A czekanie na działania konkurencji… cóż – jedno z rynkowych praw mówi: „lepiej być pierwszym, niż lepszym” – lepiej dla Pana, jeśli to konkurencja będzie obserwować Pana ruchy i uczyć się od Pana, a nie odwrotnie!
W małej firmie najczęściej nie ma mowy o spektakularnych kampaniach w ogólnopolskich mediach, co jest oczywiste jeśli mówimy o działaniach lokalnych-tak jak w Pana przypadku. Najkorzystniej jest właśnie teraz, u progu kolejnego roku usiąść w domowym zaciszu i rozpisać cele, zadania i konkretne działania miesiąc po miesiącu – możliwie najdokładniej. Warto pamiętać, że marketing to nie tzw., ramka w gazecie! Tak naprawdę to, jak postrzegają nas Klienci, dokładny wizerunek i ocena oferty wynika z bardzo wielu czynności i uzależniona jest od najdrobniejszych szczegółów. Podejście do Klienta, jakość obsługi, realizowanie napraw gwarancyjnych, jednolitość wizerunku – to królestwo prawdziwego marketingu; a kluczem do tego królestwa jest plan! Działania promocyjne zawsze generują koszty! I nie dajcie się Państwo zwieźć twierdzeniom, że może być inaczej. Jeśli na konkretną czynność poświęcacie chociażby tylko swój czas – to ten czas również kosztuje! Oczywiście można i należy poszukiwać rozwiązań mniej kosztownych, a skutecznych; ale środki finansowe zawsze będą niezbędne! Dlatego też, znając wyniki finansowe ubiegłego roku spróbujcie określić wielkość budżetu, jaki jesteście w stanie przeznaczyć na promocję. Z absolutną pewnością należy stwierdzić, że nawet kilka złotych wydawane w uzasadniony sposób i w ustalonych przedziałach czasowych przyniesie lepsze efekty, niż nie przemyślana i (za) spontaniczna kampania… Naturalnie przygotowanie dobrego planu wymaga fundamentów w postaci założeń strategicznych – gdyż najpierw trzeba mieć na czym planować – bez fundamentów plan rozsypie się jak domek z kart (ewentualnie z ulotek lub folderów). To właśnie dlatego otrzymuję teraz tak wiele pytań dotyczących skutecznego planowania. Aby ułatwić Państwu rozmyślania, oto co przede wszystkim należy wziąć pod uwagę opracowując założenia planu;
- przyjęte cele muszą być realne – nie chodzi o to, aby zaplanować wycieczkę na Bali dla co drugiego Klienta, ani by marzyć o podbiciu światowych rynków w dwa tygodnie (chociaż takie marzenie warto zachować gdzieś głęboko i zawsze o nim pamiętać),
- budżet powinien być uzasadniony wielkością obrotu, ale również tym do kogo chcemy dotrzeć i jakie produkty oferujemy (np. na promocję ekskluzywnych produktów musimy przeznaczyć większe kwoty),
- założeniom promocyjnym musi przyświecać jeden motyw przewodni, przyjęte założenia winny być jedynie weryfikowane, a zmiany strategii wynikać z wyższej konieczności, lub nagłych zmian na rynku,
- plan powinien być pomysłowy, ponieważ na rynku jest już absolutnie wystarczająco wiele kampanii bezmyślnych i bardzo dalekich od kreatywności – Klienci są nimi po prostu zmęczeni,
- Pana firma powinna wyróżniać się na tle konkurencji, a plan musi mieć na uwadze podkreślenie wyróżników, dających przewagę rynkową,
- należy podjąć próbę ułożenia planu z możliwie dużą szczegółowością.
Powodzenia! Serdecznie zapraszam do przesyłania pytań.

Brak komentarzy: