poniedziałek, 9 lutego 2009

Spotkanie szkoleniowe "Mali mogą więcej"-czyli praktyczny marketing i dotacje unijne w małych firmach!

W ostatni piątek, 6-go lutego odbyło się w Koninie spotkanie Przedsiębiorców, prowadzących małe firmy. Celem spotkania było przekazanie praktycznych informacji na temat skutecznych narzędzi marketingu, dostępnych dla małych przedsiębiorstw; oraz możliwości uzyskania dotacji unijnych. Spotkanie odbyło się w przyjemnej atmosferze, a oprócz tradycyjnego wykładu zaowocowało interesującą dyskusją pomiędzy Uczestnikami, którzy wymieniali się swoimi doświadczeniami. Piątkowe spotkanie dowiodło, że istnieje znaczna potrzeba organizowania takich wydarzeń, zwłaszcza podczas kryzysu – który wymaga od małych firm szczególnej aktywności i elastyczności.
Tematy jakie zostały poruszone to w szczególności;
- programy unijne z jakich może skorzystać mała firma,
- kiedy i gdzie należy składać wniosek o dotację, na co zwrócić uwagę podczas jego wypełniania,
- jakie narzędzia marketingu może i powinna wykorzystać mała firma,
- gdzie szukać okazji do skutecznej promocji swojej firmy,
- jakie są zalety i przewagi rynkowe małego przedsiębiorstwa,
Spotkanie rozpoczęło cykl, następne będą organizowane w kolejnych miastach.
Bardzo się cieszę, gdyż oceny Przedsiębiorców były bardzo pozytywne. Spotkanie oceniono jako: "inspirujące, dodające skrzydeł, ważne, o otwartej formie...". Dziękuję wszystkim!

Brak komentarzy: